Skip to main content

Catch-up Nasal Flu Vaccinations – November 2021

The School Nursing Service are offering drive-through, catch-up flu vaccinations for any child who missed their in-school vaccinations. These will start this Saturday the 6th of November. These sessions will take place every weekend in November between 10am and 4pm at the former COVID testing facility at Longlands lane playing fields in Margam, SA13 2NR. No appointment needed. The service is for pupils from Reception to Year 11.

Mae’r gwasanaeth Nysrio Ysgol yn cynnig sesiynau galw heibio ar gyfer unrhyw blant a oedd yn absennol yn ystod y sesiynau brechu ffliw yn yr ysgol. Mi fydd y sesiynau yn dechrau dydd sadwrn y 6ed ac yn digwydd bob penwythnos yn mis Tachwedd rhwng 10yb a 4yh yn nghaeau chwarae Longlands Lane ym Margam, SA13 2NR (yr hen safle uned brofi COVID). Does dim angen apwyntiad. Mae’r sesiynau ar gyfer plant y derbyn I flwyddyn 11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *